Soundarya Lahari Orchestra

Telugu Songs Volume 07

 • 01

  Allahvu Neevenaiah

  Bro.Devadayavu Lawrie and chorus

 • 02

  Emani Palikedha Dhevaa

  Sis.Rahel Raju

 • 03

  Nee Naamame

  Sis.Rahel Raju

 • 04

  Jegannadha Nee Mahatyam

  Sis.Rebekka Prakash

 • 05

  Gurudeva Harinaadha

  Sis.Rahel Raju

 • 06

  Sathyam Jeevam Moktcham Lahari

  Sis.Rahel Raju

 • 07

  Krishna Krishnayanuma

  Bro.Prakash and Chorus

 • 08

  Shubham Shubham

  Bro.Raju and Sis.Rahel Raju

 • 09

  Aanandha Keerthana

  Sis.Rahel Raju

 • 10

  Hrudhayamane Kovelalo

  Bro.Raju

 • 11

  Om Hari Lahari

  Bro.Raju and Sis.Rahel Raju