Soundarya Lahari Orchestra

Telugu Songs Volume 05

 • 01

  Aadhilona Dhevudavaiah

  Bro.Devadayavu Lawrie and Sis.Rahel

 • 02

  Vishnu Viratudu

  Bro.Rebekka and Sis.Rahel

 • 03

  Naa Hrudayamaa Dhigulupadaku

  Sis.Rahel

 • 04

  Seeyonupuramu Konda

  Sis.Rebekka and Sis.Rahel

 • 05

  Dheenulaku Thoduneeda

  Sis.Rahel

 • 06

  Om Narayana Guruve

  Sis.Maisy Sujatha

 • 07

  Parithranaya Sadhunaam (Narayana Hari)

  Bro.Raju

 • 08

  Kristhu Bina Nahi Duniya

  Bro.Prakash